Megazeal.brussels

 
 
 

Wettelijke

 
 
 

 Megazeal ® is een gedeponeerd handelsmerk van Megazeal Enterprises Limited Handelsmerk nummer 008177289.

 

Onlinedetailhandel med n�ringsmidler, nemlig gourmetn�ringsmidler, bekl�dningsgenstande og possementmagervarer, nemlig bekl�dning og h�ndtasker, paraplyer, b�lter, sko og bekl�dningsartikler til sp�db�rn, rejseartikler, kufferter, parasoller og personlige genstande, pensler, metervarer, kunstige og naturlige arkmaterialer, boligindretning, nemlig m�bler og d�cor, varer til husholdningsbrug, nemlig k�kken- og husholdningsartikler, produkter til hjemmet og have, senge og bad og babyer, v�rkt�jer og hardware, pakker og beholdere til transport eller h�ndtering af varer, ure og armb�ndsure og m�leinstrumenter, ure og armb�ndsure og andre instrumenter til m�ling, udsmykningsartikler, inklusive juvelerarbejder, transportmidler eller hejsemidler, automobiler, udstyr til produktion, distribution eller omdannelse af elektricitet, optagelse, udstyr til informationshentning eller kommunikation, nemlig dvd'er, videoer, mobiltelefoner, maskiner, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater, nemlig lyd og video, elektronisk udstyr, videospil, kameraer og foto, musikinstrumenter, musik, trykning og kontormaskiner, nemlig computer, software, papirhandlervarer og kontorudstyr, kunstner- og undervisningsmaterialer, b�ger, tidsskrifter og aviser, salgs- og reklameudstyr, skilte, spil, leget�j, telte og sportsartikler, nemlig til udend�rs brug, v�ben, pyrotekniske produkter, artikler til jagt, fiskeri og skadedyrsudryddelse, v�skedistributionsudstyr, udstyr til sanit�re form�l samt opvarmning, ventilation og luftkonditionering, faste br�ndstoffer, l�gevirksomhed og laboratorieudstyr, byggevirksomhed og konstruktionselementer, apparater til belysning, tobak og artikler til rygere, farmaceutiske pr�parater og kosmetiske produkter, toiletartikler og -apparater, nemlig anordninger til sundhed og personlig pleje, enheder og udstyr til brandbek�mpelse, alle i forbindelse med beskyttelse mod ulykker og til redning, artikler til pleje og h�ndtering af dyr, nemlig udtsyr til k�ledyr, maskiner og apparater til tilberedning af n�ringsmidler eller drikke.

 
 

[Thuis] [Deutsch] [Fran�ais] [verbindingen] [Wettelijke]